Digital HR – digitalisering av hanteringen av företagets personal

Idag finns det knappast någon tvekan om att fler yrken kommer digitaliseras och automatiseras i så hög utsträckning som tekniken tillåter. Detta gäller även HR-avdelning som är på väg att genomgå en digital transformation där helt nya utmaningar och uppgifter väntar. Det är detta vi kallar digital HR, men vad innebär det egentligen?

De som idag sitter avskärmade på HR-avdelningen kommer i framtiden inte bara fylla en stödfunktion. Rollen kommer bli betydligt mer aktiv än så. För HR-avdelning kommer användandet av framtidens digitala verktyg bli avgörande för att kunna utföra arbetet på rätt sätt.human-resources

Frågan är då hur digitala verktyg kan komma att stödja HR-arbetet? Det finns idag ganska många kompetenssystem och HR-verktyg som hjälper till att göra kompetenskartläggningen enklare.

De frågor där digitala verktyg kan hjälpa till att få inblick i organisationens kompetenser handlar ofta om de grundläggande, exempelvis vem som kan göra jobbet eller ska vi rekrytera eller utbilda? Komplicerade frågor av denna typ kan förenklas genom att först kartlägga allas kompetenser i hela organisationen. Det är viktigt att även få med certifieringar och när dessa eventuell måste förnyas.

När hela företags personalstyrka har lagts in i systemet kan man få en överblick i kompetensverktyget som visar precis var styrkor och svagheter finns. Det är då upp till HR-avdelningen att göra analysen av data. Utfallet kan ha vitt skilda konsekvenser.

HR-avdelningen kommer givetvis inte enbart arbeta med analys av data, men det kommer sannolikt att bli en större uppgift än vad det är idag. Traditionella personalvetare kommer att behöva övergå till att bli analytiker i större utsträckning, speciellt när uppgifter som löneadministration kan utföras mer automatiserat än vad som görs idag. Framförallt på medelstora företag där det blir för dyrt att anställa specialister inom flera HR-områden kommer nuvarande personal tvingas ta på sig fler roller. I takt med att detta sker kommer digitala HR-verktyg att utvecklas som hjälper till att låta övergången bli så effektiv som möjligt.